Kompleksowy i nowoczesny park maszynowy

Produkcja

CONCESSION to zespół ponad 110 profesjonalistów: architektów, kierowników projektów, kosztorysantów, stolarzy, lakierników, logistyków, programistów CNC i specjalistów QA. Planowanie i administracja produkcji odbywa się w wydzielonej przestrzeni biurowej, która znajduje się bezpośrednio nad halą produkcyjną, a także w działach wyceny i sprzedaży, zarządzania projektami oraz architektury.

Odtwórz wideo

W zakładzie produkcyjnym o powierzchni prawie 4500 metrów kwadratowych wykonujemy operacje na następujących urządzeniach:

Certyfikacja

Jako prężnie rozwijająca się firma przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa, dlatego wykonujemy zabudowy meblowe z płyt sklasyfikowanych jako niezapalne według normy PN-EN 13501-1:2008. Współpracujemy również z Instytutem Techniki Budowlanej oraz innymi laboratoriami, którym zlecamy badania potwierdzające zgodność produktu z odpowiednimi przepisami prawnymi. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za zapewnienie właściwego pochodzenia stosowanych przez nas materiałów, czego dowodem jest certyfikat FSC® – nasze produkty pochodzą z lasów z certyfikatem FSC®, odpowiedzialnych źródeł lub materiałów z recyklingu. Jednocześnie cały czas współpracujemy z dostawcami, którzy również posiadają certyfikat FSC®, zamykając tym samym łańcuch dostaw COC.

Proces certyfikacji projektu zaczynamy jeszcze przed jego wdrożeniem na produkcję. Nasz wykwalifikowany zespół analizuje wytyczone listy materiałów odnośnie danej budowy. Przedstawiane przez nas materiały są omawiane z Inspektorami Nadzoru Budowlanego pod względem zgodności z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi wymogami. W momencie otrzymania akceptacji wszystkich materiałów zaczynamy produkcję zabudów meblowych oraz kontynuujemy dalsze dokumentowanie postępu prac. Z chwilą odbioru przekazujemy kompletną Dokumentację Powykonawczą, w której zawarte są rysunki, opis techniczny, dane materiałowe wraz z certyfikacją, instrukcje obsługi i konserwacji oraz gwarancje na wykonane prace. Tak przygotowana dokumentacja dostarcza Inwestorom wszystkich niezbędnych informacji.

Firma Concession przystępuje również do projektów objętych tak zwaną certyfikacją środowiskową, stanowiącą potwierdzenie, że dana inwestycja spełnia wymogi niezbędne do uznania jej za zaprojektowaną i zbudowaną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiadamy doświadczenie w realizacji przedsięwzięć zgodnych z certyfikacją LEED oraz BREEAM, przyczyniając się do uzyskania dodatkowej punktacji wymaganej do otrzymania określonego poziomu danego certyfikatu. W przypadku wspomnianego dokumentowania, podejmujemy ścisłą współpracę z konsultantami upoważnionymi do prowadzenia oraz weryfikacji tego typu dokumentacji projektowej. Wspólnie analizujemy deklaracje właściwości użytkowych, karty techniczne, karty charakterystyki, atesty higieniczne oraz pozostałe certyfikacje, jak między innymi REACH, FSC®, Cradle-to-Cradle, Eco Label.