Real Time Monitoring

Prezentujemy Concession Follow App – naszą autorską, technologiczną innowację 

Każdy Klient Concession otrzymuje pełen wgląd w przebieg realizacji projektu. Jako pierwsi na rynku oferujemy system zarządzania i serwisu inwestycji, który prezentuje dane w czasie rzeczywistym. Wystarczy zeskanować kody QR i otrzymać autoryzację, aby przeglądać informacje o prowadzonej realizacji.

Narzędzie Concession Follow App bazuje na danych uzyskanych z całego procesu produkcji i w czytelny sposób udostępnia je Klientowi, pozwalając mu być na bieżąco z postępem projektu.

Współczesne trendy technologiczne, zwłaszcza te związane z Przemysłem 4.0 implikują co najmniej dwutorowy rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych – z jednej strony związany z automatyzacją i robotyzacją procesów a z drugiej z wykorzystywaniem zaawansowanych technologii informatycznych. Coraz częściej źródłem zarówno globalnych jak i regionalnych przewag konkurencyjnych jest odpowiednie wykorzystywanie danych i informacji dzięki właściwie dobranym systemom wspierającym zarządzanie firmami. Stąd też szczególnym zainteresowaniem w branży produkcyjnej cieszą się takie systemy jak MES, CRM czy ERP które ułatwiają zarządzanie produkcją, relacjami z klientami oraz wspierają podejmowanie istotnych dla funkcjonowania firmy decyzji. W Concession Europe proces transformacji cyfrowej rozpoczął się w 2012 roku od inwestycji w pierwsze maszyny numeryczne i trwa nieprzerwanie do dzisiaj.  

O ile w typowych systemach wgląd w postępy realizacji kończy się z reguły na informacji o gotowości towaru i jego wysyłce, Concession Follow App umożliwia zarządzanie i wgląd do projektu obejmujący etapy od przygotowania dokumentacji warsztatowej, poprzez produkcję aż do procesu montażu i finalnego odbioru. Jest też doskonałym narzędziem wspierającym obsługę posprzedażową oraz ewentualne działania reklamacyjne.

Decyzja o tworzeniu autorskiego systemu umożliwiła uwzględnieniepotrzeb informacyjnych wszystkich uczestników procesu projektowego. Dzięki Concession Follow App zarówno zespoły realizacyjne po stronie firmy jak i Klienci mogą w każdym momencie uzyskać informacje o postępach prac, wnosić uwagi jak i dokonywać zatwierdzeń. 

Dostęp do systemu otrzymują wszyscy uprawnieni odbiorcy po uprzedniej autoryzacji. Logowanie do systemu możliwe jest także z urządzeń mobilnych (bez potrzeby instalowania aplikacji na urządzeniu) a wszystkie dane przetwarzane są w czasie rzeczywistym. Oprócz typowych funkcjonalności zapewniających bezpieczeństwo i regulujących dostępy do danych, system Concession Follow App umożliwia: 

  • dostęp do wizualizacji, projektu wykonawczego oraz najbardziej aktualnych rysunków produkcyjnych, 
  • podgląd aktualnego statusu produkcyjnego każdej z pozycji wraz z procentowym zaawansowaniem realizacji, 
  • podgląd bieżącego stanu montażu zlecenia, procentowa ocena postępu prac, 
  • możliwość wprowadzania komentarzy (alertów), zdjęć, poprawek, które w czasie rzeczywistym trafiają do odpowiednich osób, 
  • możliwość skanowania własnej lokalizacji na space planie (poprzez snagi lokalizacyjne),  
  • możliwość wykonania wewnętrznych i ostatecznych odbiorów oraz generowania protokołów z realizowanych prac,
  • możliwość wywołania bieżącego zaawansowania robót, postępu prac poprzez indywidualne kody QR na każdym piętrze oraz, dla całej inwestycji, 
  • zgłoszenie reklamacyjne i wzywanie serwisu. 

Jak to działa w praktyce? 

Zeskanuj kod w przestrzeni realizacji danego projektu. (1 kod odpowiada 1 pozycji ze specyfikacji zlecenia) System Concession Follow App wyświetli plan sytuacyjny całej realizacji oraz szczegóły dotyczące tego konkretnego elementu.

Do systemu możesz się także zalogować z pominięciem kodów QR – z dowolnego urządzenia, z dowolnego miejsca, o każdej porze. 

Jakie podglądy oferuje system Concession Follow App? 

Plan sytuacyjny z listą poszczególnych zabudów i mebli. Dla ułatwienia zastosowano oznaczenia kolorystyczne pozwalające łatwo odnaleźć poszczególne elementy realizacji.

Podgląd postępu prac – od projektu po montaż. Dodatkowo w tym widoku istnieje możliwość załączania zdjęć, więc jest to doskonała przestrzeń do dokumentowania przebiegu prac.

System umożliwia podgląd dokumentacji projektowej – wizualizacji 2D oraz rysunków technicznych dowolnego elementu realizacji

Za pomocą systemu Concession Follow App można w niezwykle wygodny i szybki sposób dokonywać zgłoszeń dotyczących konkretnych elementów realizacji. Masz pytanie, coś wzbudziło niepokój? Kliknij w „Dodaj zgłoszenie” i w kilka sekund skontaktuj się z zespołem Concession.

Po zakończonej realizacji, w systemie znajdziesz protokół odbioru oraz komplet informacji i dokumentów związanych z gwarancją.