проекти ЄС

Concession Polska

ТОВ Concession Polska реалізує проект  Грант на поповнення оборотних коштів для ТОВ CONCESSION POLSKA, який співфінансується Європейським фондом регіонального розвитку в рамках Операційної програми Інтелігентний розвиток 2014-2020, пріоритетна вісь ІІІ Підтримка інноваційної діяльності на підприємствах, захід 3.4 Гранти на оборотний капітал. 

Метою проекту є надання підтримки для підприємця в цілях забезпечення фінансової ліквідності та підтримання поточної діяльності у зв’язку з фінансовими труднощами, які виникли у підприємця внаслідок спалаху захворювання COVID-19. Фінансова допомога надається за програмою № SA.57015 (2020/N). 

Реалізація проекту дозволить задовольнити нагальні потреби підприємця в фінансовій ліквідності та подолати труднощі фінансового характеру, які виникли внаслідок пандемії COVID-19. 

Загальна вартість проекту: 62 166,81 PLN. 

Фінансування проекту за рахунок коштів ЄС: 62 166,81 PLN. 

Товариство з обмеженою відповідальністю Concession Polska з радістю повідомляє, що реалізує проект: 
Інтернаціоналізація ТОВ Concession Polska на ринках Німеччини та Великобританії. 
Вартість проекту становить 973 825,40 PLN, у тому числі грант – 387 663,75 PLN та власний внесок – 586 161,65 PLN.

Метою проекту є розвиток експортної діяльності компанії Concession Polska на ринках Німеччини та Великої Британії шляхом впровадження розробленої бізнес-стратегії. Результатом реалізації проекту стане налагодження співпраці із замовниками в Німеччині та Великобританії та збільшення прибутку від експортного продажу. Результати проекту будуть досягнуті шляхом участі у міжнародних торговельних виставках: ISM, EuroShop, CineEurope, Retail Design Expo та зарубіжних поїздок. 

Concession Europe

КОНЦЕСІЯ EUROPE sp. отримав грант від Європейського Союзу на проект «Ведення процесу проектування та впровадження інноваційного продукту у вигляді модульної акустичної кабіни з можливістю самоконфігурації, з розширеними функціональними функціями, що поєднує можливість роботи та відпочинку, виготовленої в стійкий спосіб з екологічних матеріалів та адаптований до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями “

Метою проекту є краща адаптація пропозиції компанії до потреб, вимог та очікувань клієнтів, підвищення привабливості пропонованої продукції та покращення позиції на ринку шляхом розробки нового продукту (продуктової інновації) під назвою Модульна, конфігурована акустична кабіна з розширеними функціональними можливостями, що поєднує можливість роботи та відпочинку, виготовлена ​​екологічно чистим способом з екологічних матеріалів та адаптована до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.

Проект адресований офісним працівникам, зокрема офісним працівникам з обмеженими можливостями пересування та користувачам інвалідних візків, а також архітекторам, дизайнерам інтер’єру, орендарям офісів/власникам бізнесу.

Проектом планується реалізація наступних завдань:

1. Розробка дизайн-проекту, що веде до розробки модульної акустичної кабіни з унікальними ринковими характеристиками. У рамках цього завдання будуть проведені такі заходи:

 • Розробка дизайну нового продукту,
 • Концептуалізація (створення рішень) та валідація концепцій,
 • Розробка базового дизайну (припущення щодо прототипів),
 • Детальний дизайн (створення прототипу),
 • Проведення випробувань прототипу, а потім його доопрацювання.

2. консультації щодо підготовки продукту до декларації EPD.

3. розвиток ІКТ-технологій для доповнення досі неінформованих ланок у ланцюжку створення вартості, тобто закупівля та впровадження модулів:

 • сервіс для нового продукту,
 • сховище,
 • диспетчерське управління – впровадження модуля диспетчерського управління.

4 Розробка спеціальної стратегії просування стандартизованого модульного продукту. В рамках цього заходу планується придбати консультаційні послуги для визначення необхідних маркетингових заходів для ефективного просування нового продукту.

5. розвиток машинного парку, тобто додавання наступних основних засобів:

 • Панельна пила та форматна пила,
 • Верстат для шпону,
 • Свердлильно-розточувальний обробний центр.

В результаті проекту він буде реалізований:

 • процесні інновації у вигляді зміни організації виробництва та запуску серійного виробництва;
 • Інновація у вигляді нового продукту: модульного акустичного стенду, що самоконфігурується;
 • організаційні інновації, тобто впровадження нових методів розподілу завдань і повноважень щодо прийняття рішень між працівниками у зв’язку з початком серійного виробництва.

Крім того, в результаті проекту:

 • планується подача заявки на охорону промислового зразка нового продукту;
 • Буде створено 1 нове робоче місце;
 • планується дохід від продажу нових продуктів.


#EUFunds   #EuropeanFunds

Вартість проекту: 6 314 795,40 ЗЛОТИХ

Сума внеску від європейських фондів: 2 549 588,00 ЗЛОТИХ

Компанія Concession Europe реалізує проект під назвою: Інтернаціоналізація ТОВ Concession Europe, шляхом впровадження нової бізнес-моделі.”, який співфінансується Європейським Союзом з Європейського фонду регіонального розвитку в рамках Операційної програми Polska Wschodnia 2014-2020”,  Захід 1.2 Інтернаціоналізація малих та середніх підприємств (МСП). 

Метою проекту є підвищення конкурентоспроможності та інтернаціоналізація діяльності ТОВ Concession Europe. 

Конкретні цілі: 

 • розвиток експортної діяльності на обраному цільовому ринку, 
 • розвиток партнерських зв’язків та розширення бази іноземних контрагентів, 
 • формування визнання компанії на міжнародному ринку. 

Досягнення поставлених цілей здійснюватиметься шляхом реалізації наступних завдань: 

 • Участь у 2 торговельних місіях на швейцарському ринку, 
 • Закупівля консультаційних послуг з метою виходу на ринок Швейцарії в рамках пошуку ділових контактів, підготовки каналів дистрибуції, підготовки плану рекламної кампанії, 
 • Закупівля основних засобів: електрогідравлічної гільйотини для пачок шпону (закупівля сприятиме підвищенню якості надаваних послуг), 
 • Закупівля спеціалізованих послуг, безпосередньо пов’язаних з підготовкою до впровадження нової бізнес-моделі, пов’язаної з інтернаціоналізацією бізнесу, в аспекті підготовки рекламних матеріалів. 

Заплановані результати проекту: 

 • збільшення прибутку від постачання експортної продукції, 
 • підписання нових зовнішньоекономічних контрактів, 
 • підвищення рівня впізнаваності компанії на зовнішніх ринках. 

Період реалізації проекту з 01.06.2022 по 31.12.2023. 

Загальна вартість проекту: 557 793,00 PLN 

Вартість кваліфікованих витрат: 477 500,00 PLN 

Внесок з Європейських фондів (ЄФРР) 405 875,00 PLN 

Компанія Concession Europe реалізує проект: Зміцнення конкурентоспроможності ТОВ Concession Europe шляхом збільшення її потенціалу в області майстерного управління дизайном та розвиток застосування дизайну в діяльності компанії шляхом проектування нової лінійки продукції., який співфінансується Європейським фондом регіонального розвитку в рамках Операційної програми Polska Wschodnia 2014-2020, пріоритетна вісь І Підприємницька Східна Польща, захід 1.4 Дизайн для конкуренції. 

Метою проекту є зміцнення конкурентоспроможності компанії Concession Europe шляхом посилення її потенціалу з точки зору майстерного управління дизайном та розвитку застосування дизайну в діяльності компанії шляхом проектування нової лінійки акустичних матеріалів. Стратегічна мета буде реалізована шляхом розробки та впровадження інноваційного системного рішення для акустичних елементів дизайну інтер’єру, які доповнять поточний асортимент продукції Yellow Acoustic, а також шляхом впровадження інноваційних технологічних та маркетингових рішень в діяльність компанії. 

Загальна вартість проекту: 4 010 945.88 PLN. 

Фінансування проекту за рахунок коштів ЄС: 1 932 058.96 PLN. 

Компанія Concession Europe реалізує проект, який співфінансується європейськими фондами в рамках Операційної програми Polska Wschodnia 2014-2020,  пріоритетна вісь I Підприємницька Східна Польща, захід 1.4 Дизайн для конкуренції. 

Метою проекту є підвищення конкурентоспроможності компанії за рахунок використання дизайну в підприємстві та впровадження нових або значно покращених продуктів/послуг, визначених в результаті дизайн-аудиту. В результаті реалізації проекту ТОВ Concession Europe зміцнить свої позиції на ринку завдяки диверсифікації своєї продукції, а продукти/послуги, розроблені в результаті реалізації проекту, будуть сприяти розвитку компанії, зростанню її інноваційної діяльності, конкурентоспроможності та примноження прибутку. 

Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Загальна вартість проекту: 50 430,00 PLN 

Фінансування проекту за рахунок коштів ЄС: 34 850,00 PLN