проекти ЄС

Concession Polska

ТОВ Concession Polska реалізує проект  Грант на поповнення оборотних коштів для ТОВ CONCESSION POLSKA, який співфінансується Європейським фондом регіонального розвитку в рамках Операційної програми Інтелігентний розвиток 2014-2020, пріоритетна вісь ІІІ Підтримка інноваційної діяльності на підприємствах, захід 3.4 Гранти на оборотний капітал. 

Метою проекту є надання підтримки для підприємця в цілях забезпечення фінансової ліквідності та підтримання поточної діяльності у зв’язку з фінансовими труднощами, які виникли у підприємця внаслідок спалаху захворювання COVID-19. Фінансова допомога надається за програмою № SA.57015 (2020/N). 

Реалізація проекту дозволить задовольнити нагальні потреби підприємця в фінансовій ліквідності та подолати труднощі фінансового характеру, які виникли внаслідок пандемії COVID-19. 

Загальна вартість проекту: 62 166,81 PLN. 

Фінансування проекту за рахунок коштів ЄС: 62 166,81 PLN. 

Товариство з обмеженою відповідальністю Concession Polska з радістю повідомляє, що реалізує проект: 
Інтернаціоналізація ТОВ Concession Polska на ринках Німеччини та Великобританії. 
Вартість проекту становить 973 825,40 PLN, у тому числі грант – 387 663,75 PLN та власний внесок – 586 161,65 PLN.

Метою проекту є розвиток експортної діяльності компанії Concession Polska на ринках Німеччини та Великої Британії шляхом впровадження розробленої бізнес-стратегії. Результатом реалізації проекту стане налагодження співпраці із замовниками в Німеччині та Великобританії та збільшення прибутку від експортного продажу. Результати проекту будуть досягнуті шляхом участі у міжнародних торговельних виставках: ISM, EuroShop, CineEurope, Retail Design Expo та зарубіжних поїздок. 

Concession Europe

Компанія Concession Europe реалізує проект під назвою: Інтернаціоналізація ТОВ Concession Europe, шляхом впровадження нової бізнес-моделі.”, який співфінансується Європейським Союзом з Європейського фонду регіонального розвитку в рамках Операційної програми Polska Wschodnia 2014-2020”,  Захід 1.2 Інтернаціоналізація малих та середніх підприємств (МСП). 

Метою проекту є підвищення конкурентоспроможності та інтернаціоналізація діяльності ТОВ Concession Europe. 

Конкретні цілі: 

  • розвиток експортної діяльності на обраному цільовому ринку, 
  • розвиток партнерських зв’язків та розширення бази іноземних контрагентів, 
  • формування визнання компанії на міжнародному ринку. 

Досягнення поставлених цілей здійснюватиметься шляхом реалізації наступних завдань: 

  • Участь у 2 торговельних місіях на швейцарському ринку, 
  • Закупівля консультаційних послуг з метою виходу на ринок Швейцарії в рамках пошуку ділових контактів, підготовки каналів дистрибуції, підготовки плану рекламної кампанії, 
  • Закупівля основних засобів: електрогідравлічної гільйотини для пачок шпону (закупівля сприятиме підвищенню якості надаваних послуг), 
  • Закупівля спеціалізованих послуг, безпосередньо пов’язаних з підготовкою до впровадження нової бізнес-моделі, пов’язаної з інтернаціоналізацією бізнесу, в аспекті підготовки рекламних матеріалів. 

Заплановані результати проекту: 

  • збільшення прибутку від постачання експортної продукції, 
  • підписання нових зовнішньоекономічних контрактів, 
  • підвищення рівня впізнаваності компанії на зовнішніх ринках. 

Період реалізації проекту з 01.06.2022 по 31.12.2023. 

Загальна вартість проекту: 557 793,00 PLN 

Вартість кваліфікованих витрат: 477 500,00 PLN 

Внесок з Європейських фондів (ЄФРР) 405 875,00 PLN 

Компанія Concession Europe реалізує проект: Зміцнення конкурентоспроможності ТОВ Concession Europe шляхом збільшення її потенціалу в області майстерного управління дизайном та розвиток застосування дизайну в діяльності компанії шляхом проектування нової лінійки продукції., який співфінансується Європейським фондом регіонального розвитку в рамках Операційної програми Polska Wschodnia 2014-2020, пріоритетна вісь І Підприємницька Східна Польща, захід 1.4 Дизайн для конкуренції. 

Метою проекту є зміцнення конкурентоспроможності компанії Concession Europe шляхом посилення її потенціалу з точки зору майстерного управління дизайном та розвитку застосування дизайну в діяльності компанії шляхом проектування нової лінійки акустичних матеріалів. Стратегічна мета буде реалізована шляхом розробки та впровадження інноваційного системного рішення для акустичних елементів дизайну інтер’єру, які доповнять поточний асортимент продукції Yellow Acoustic, а також шляхом впровадження інноваційних технологічних та маркетингових рішень в діяльність компанії. 

Загальна вартість проекту: 4 010 945.88 PLN. 

Фінансування проекту за рахунок коштів ЄС: 1 932 058.96 PLN. 

Компанія Concession Europe реалізує проект, який співфінансується європейськими фондами в рамках Операційної програми Polska Wschodnia 2014-2020,  пріоритетна вісь I Підприємницька Східна Польща, захід 1.4 Дизайн для конкуренції. 

Метою проекту є підвищення конкурентоспроможності компанії за рахунок використання дизайну в підприємстві та впровадження нових або значно покращених продуктів/послуг, визначених в результаті дизайн-аудиту. В результаті реалізації проекту ТОВ Concession Europe зміцнить свої позиції на ринку завдяки диверсифікації своєї продукції, а продукти/послуги, розроблені в результаті реалізації проекту, будуть сприяти розвитку компанії, зростанню її інноваційної діяльності, конкурентоспроможності та примноження прибутку. 

Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Загальна вартість проекту: 50 430,00 PLN 

Фінансування проекту за рахунок коштів ЄС: 34 850,00 PLN