Політика конфіденційності

Відповідно до статті 13(1) та (2) та статті 14(1) та (2) Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) від 27 квітня 2016 року, далі – GDPR, інформуємо Вас про те, як і з якою метою ми опрацьовуємо Ваші персональні дані (далі – “дані про захист даних”), а також про Ваші права.

Одним із пріоритетів Політики конфіденційності, що діє в ТОВ Concession Europe, є повага до конфіденційності відвідувачів веб-сайту Компанії.

 1. Хто відповідає за опрацювання даних і до кого можна звернутися.

  Адміністратором Ваших персональних даних є ТОВ Concession Europe, з місцезнаходженням (15-688) Білосток, вул. Ген. Джорджа Сміта Паттона 4, надалі – “Адміністратор” або “Concession”, до якого можна звернутися:
  – у письмовій формі за адресою: (15-688) м. Білосток, вул. Ген. Джорджа Сміта Паттона 4,
  – за номером телефону: + 48 222903727
  – за допомогою електронної пошти: info@concession.pl

 2. Чому, для чого і на якій правовій підставі ми опрацьовуємо Ваші персональні дані.
  Concession Europe опрацьовує ваші персональні дані у зв’язку з:
  – процесом підбору персоналу,
  – укладенням трудового договору,
  – підписанням цивільно-правових договорів,
  – підписанням договору з іншими підприємствами.
  – Вашою підпискою на розсилку новин.

  1. Опрацювання персональних даних кандидатів на роботу здійснюється на підставі ст. 221 § 1 Трудового кодексу та ст. 6 абз. 1 літ. а) RODO, а також на підставі наданої Вами згоди на опрацювання даних.

  2. Опрацювання персональних даних працівників, здійснюється на підставі:
  – Стаття 221 §1 Кодексу законів про працю та стаття 6 абз. 1 літ. b) RODO – опрацювання є необхідним для виконання договору, стороною якого є суб’єкт даних,
  – Стаття 6 абз.1 літ. f) RODO, опрацювання є необхідним для цілей законних інтересів, які реалізує Адміністратор (захист від можливих претензій),
  – Стаття 221 пар. 5 Трудового кодексу та стаття 6 ч. 1 літ. а) RODO – згода працівника

  3. Опрацювання персональних даних осіб, які є стороною цивільно-правового договору, здійснюється на підставі:
  – ​Стаття 6 абз. 1 літ. b) RODO – опрацювання є необхідним для виконання договору, стороною якого є суб’єкт даних,
  – Стаття 6 абз. 1 літ. f) RODO – опрацювання є необхідним для цілей законних інтересів, які реалізує Адміністратор (захист від можливих претензій),
  – Стаття 6 абз. 1 літ. c) – опрацювання є необхідним для виконання юридичного зобов’язання, покладеного на Адміністратора (це стосується податкових зобов’язань Адміністратора та зобов’язань в області соціального забезпечення). 

  4. У зв’язку з підписанням договору з іншими суб’єктами господарювання, Адміністратор опрацьовує персональні дані фізичних осіб:
  1. які узгоджують договори від імені контрагента (на підставі статті 6 абз. 1 літ. f) RODO);
  2. які підписують договори від імені контрагента (на підставі статті 6 абз. 1 літ. f) RODO);
  3. які здійснюють певну діяльність у зв’язку з підписанням господарського договору компанією Concession Europe (на підставі статті 6 абз. 1 літ. f) RODO);
  4. представників контрагентів (на підставі статті 6 абз. 1 літ. f) RODO);

  Опрацювання персональних даних, зазначених вище на підставі статті 6 абз. 1 літ. f) RODO, здійснюється з метою можливого висунення претензій або захисту від можливих претензій і пов’язана із захистом прав Адміністратора.

  5. Опрацювання Ваших даних у зв’язку з підпискою на Інформаційну розсилку відбувається на основі Вашої згоди (ст. 6 абз. 1 літ. а) RODO) та на основі законного інтересу адміністратора у здійсненні маркетингової діяльності.

  Ваші дані будуть опрацьовуватись:
  – у рамках, визначених суб’єктом господарювання, якому Ви надаєте послуги або для якого виконуєте роботу. Обсяг наданих даних це: ім’я, прізвище, службова посада, адреса електронної пошти, номер телефону або інші контактні дані, які є необхідними для електронного зв’язку, з метою виконання договору, укладеного з Concession.
  – з метою здійснення розрахункових операцій з відповідними органами та архівування документів, в обсязі, передбаченому законодавством, зокрема положеннями Податкового кодексу та Закону про бухгалтерський облік, а також Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Правова основа для опрацювання Ваших даних випливає із зобов’язань, покладених на Адміністратора згідно зі статтею 6 абз. 1 літ. c) RODO. 

 3. Кому ми можемо передавати Ваші персональні дані.
  Дані кандидатів будуть доступні для Ради директорів ТОВ Concession Europe та працівників Компанії, які здійснюють підбір персоналу.

  Дані працівників Компанії будуть доступні уповноваженим працівникам, які займаються кадровими та податковими справами.

  Дані осіб, які представляють контрагентів, будуть доступні для працівників ТОВ Concession Europe, які безпосередньо будуть вести переговори та/або укладати договір з Вами та/або реалізувати укладений договір, а також для працівників, які займаються бухгалтерією.

  Ваші дані можуть бути передані іншим сторонам з метою виконання договору з Вами та/або дотримання юридичних зобов’язань ТОВ Concession Europe, на підставі Вашої згоди, або для цілей, що випливають із законних інтересів Адміністратора або контрагента компанії Concession Europe. Одержувачами даних можуть бути, зокрема, відповідні державні установи (в т.ч. Державна податкова служба та Управління соціального захисту).

 4. Чи будуть Ваші дані передані в третю країну (за межі Європейського Союзу).
  Ваші дані не будуть передані до третьої країни.

  В ситуації, якщо компанія буде мати замір передачі Ваших даних до третьої країни, ТОВ Concession Europe звернеться до Вас з проханням надати відповідну згоду на підставі статті 49 абз. 1 літ. a) та літ. b) RODO.

 5. Як довго будуть опрацьовуватись (зберігатись) Ваші дані.
  1. ​Ваші дані будуть опрацьовуватись протягом часу, який є необхідним для реалізації цілей опрацювання, зазначених в пункті даної Політики конфіденційності, тобто:

  – у процесі працевлаштування, до завершення цього процесу. Якщо кандидат не буде прийнятий на роботу, надіслані ним дані будуть негайно знищені, а документи будуть повернуті відправнику.
  – у період працевлаштування дані працівника будуть опрацьовуватись протягом усього періоду працевлаштування, а після закінчення працевлаштування – протягом строку, передбаченого відповідним законодавством, що стосується податкового права та права соціального забезпечення. У разі розгляду судових справ, які пов’язані з працевлаштуванням працівника, його дані будуть зберігатися до юридичного завершення вищезазначених проваджень.
  – в рамках виконання договору, укладеного з ТОВ Concession Europe, до його завершення, а в подальшому – на період, передбачений законодавством або для врегулювання будь-яких можливих претензій.
  – в рамках виконання юридичних зобов’язань, покладених на ТОВ Concession Europe, у зв’язку з діяльністю компанії та виконанням укладених договорів, до тих пір, поки ТОВ Concession Europe не виконає ці зобов’язання.
  – в рамках опрацювання реалізованого на основі згоди – до моменту, в якому Ви попросите про видалення даних.
  – до моменту виконання законних інтересів компанії Concession Europe, які становлять основу для такого опрацювання, або до моменту, коли Ви будете проти даного опрацювання, за винятком випадків, коли існують законні підстави для подальшого опрацювання персональних даних.

  2. Ваші персональні дані, опрацьовані під час обговорення договору з суб’єктом, який Вас представляє або є Вашим роботодавцем, зберігатимуться доти, доки Ви не отримаєте повідомлення про те, що договір не було підписано.

  3. Ваші персональні дані, опрацьовані у зв’язку з укладенням та/або виконанням господарського договору, будуть зберігатися протягом періоду, впродовж якого можуть бути пред’явлені можливі претензії, пов’язані з господарською діяльністю (тобто протягом 3 років з дати підписання договору), а в разі пред’явлення претензій, Ваші дані будуть зберігатися до завершення розгляду судових справ.

  4. Ваші персональні дані, які зберігаються у зв’язку з виконанням юридичних зобов’язань, покладених на ТОВ Concession Europe положеннями Закону про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, будуть зберігатися протягом 5 років, починаючи з кінця року, в якому було припинено господарську діяльність, якщо Генеральний інспектор з питань фінансової інформації, відповідно до цих положень, не вимагатиме зберігання даних документів впродовж більш тривалого терміну.

  5. Ваші дані будуть зберігатися протягом 5 років, в рамках податкових та бухгалтерських обліків, розрахованих після закінчення року, в якому відбулася фінансова операція.  

  6. Ваші персональні дані будуть зберігатися протягом терміну дії укладеного договору, а також після його розірвання для наступних цілей: пред’явлення можливих претензій у зв’язку з виконанням договору, виконання юридичних зобов’язань, включаючи зокрема податкові та бухгалтерські зобов’язання, а також статистичні та архівні зобов’язання, протягом терміну, встановленого у відповідному законодавстві.

 6. Які права Ви маєте, щодо належного захисту Ваших даних.
  Ви маєте право отримати від Адміністратора підтвердження того, чи опрацьовуються Ваші персональні дані, і в разі підтвердження вимагати надання інформації про мету опрацювання, категорію опрацьованих даних, одержувачів даних, тривалість опрацювання, право вимагати виправлення, видалення або обмеження опрацювання, право на перенесення даних і право вносити заперечення проти їх опрацювання.

  Ви маєте право в будь-який час відкликати будь-яку згоду, яку ви раніше надали на опрацювання даних, в рамках, яких ця згода стосується, за умови, що відкликання згоди не вплине на законність опрацювання, яке здійснювалось на підставі згоди до моменту її відкликання;

  Ви маєте право на отримання інформації про джерело доступу до ваших даних.

  Ви маєте право подати скаргу до Голови до справ захисту персональних даних, якщо вважаєте, що опрацювання Ваших даних порушує положення RODO.

  Крім того, Ви маєте право в будь-який момент внести заперечення щодо опрацювання:
  – через причини, пов’язані з Вашою конкретною ситуацією, якщо Адміністратор не доведе наявність вагомих законних підстав для опрацювання, які будуть переважати Ваші права, що стосуються розслідування або захисту від можливих претензій (ст. 21 абз. 1 RODO),
  – для цілей прямого маркетингу, в тому числі для профілювання в маркетингових цілях, в рамках, в яких опрацювання пов’язане з прямим маркетингом (ст. 21 абз. 2 RODO).

 7. Чи зобов’язані Ви надавати дані?
  Надання Ваших персональних даних є добровільним, проте необхідним для ініціювання процесу працевлаштування, укладення трудового договору, проведення переговорів, пов’язаних з укладенням договору з діловим контрагентом, виконання договору з особою, яку Ви представляєте або яка є Вашим роботодавцем.

  Якщо Ви не погодитесь на надання своїх персональних даних, укладення та виконання договору буде неможливим, або в деяких випадках ускладнене.

  Якщо Ви не погодитесь на надання своїх персональних даних, які необхідні для виконання Ваших зобов’язань за Законом про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, компанія Concession Europe не матиме змоги укладення договору з Вами або з суб’єктом, якого Ви представляєте.

 8. Звідки ми отримуємо Ваші дані та які існують категорії даних.
  Більшість даних, які опрацьовує компанія Concession Europe, надходять безпосередньо від Вас, зокрема дані, отримані від Вас під час процесу рекрутації та працевлаштування.

  Персональні дані ми отримуємо безпосередньо від підприємців, або з інших публічних джерел, таких як Національний судовий реєстр або Центральний реєстр підприємницької діяльності.

  У разі даних осіб, які є представниками або іншим чином діють від імені підприємців, ми також отримуємо персональні дані з вищезазначених джерел, або ж від самих підприємців.

 9. Інформація про автоматизоване прийняття рішень на рахунок опрацювання персональних даних, у тому числі профілювання.

  Ваші персональні дані не будуть використовуватися компанією Concession Europe для автоматизованого прийняття рішень на рахунок опрацювання або профілювання даних.

 10. ​Можливості для зв’язку
  1. ​Компанія Concession Europe використовує надані на вступі службові адреси та адреси електронної пошти, адреси електронної пошти св оїх працівників, з метою надсилання відповідей на запити, під час обговорення договорів, в період їх реалізації та в процесі працевлаштування працівників. З метою захисту від несанкціонованого доступу третіх осіб до електронного листування, компанія Concession Europe вживає відповідних заходів безпеки, тим не менш перевага надається шифруванню електронної пошти. 

  2. Крім того, зацікавлені особи можуть звернутися до компанії Concession Europe, заповнивши форму на сайті concession.pl/pl/kontakt. У формі ТОВ Concession Europe просить надати:

  ПІБ (не обов’язково),
  адреса електронної пошти (необхідна для реалізації та підтримки подальшого контакту),
  зміст повідомлення (необхідний щоб конкретизувати запит).

  аповнення обов’язкових даних є необхідною умовою для можливості зв’язку з зацікавленою особою та уточнення всіх запитань.

  3. Надані таким чином персональні дані опрацьовуються:
  – метою реалізації необхідних етапів для укладення договору або виконання договору з особою, зазначеною як відправник електронного листа. (Стаття 6 абз. 1 літ. b) RODO;
  – для статистичних цілей, пов’язаних з обсягом поданих запитів (стаття 6 абз. 1 літ. f) RODO).

 11. Безпека даних
  Доступ до персональних даних у Адміністратора мають лише уповноважені особи. Дані використовуються лише в рамках, необхідних для виконання договорів. Адміністратор дбає про те, щоб працівники, які мають доступ до персональних даних, проходили курси з питань захисту персональних даних. З метою мінімізації ризиків, пов’язаних з порушенням або витоком персональних даних, у ТОВ Concession Europe діють відповідні процедури та технічні засоби захисту інформації.
 12. Файли Cookie
  Файли cookie (зазвичай звані “печиво”) – це ІТ-дані, як правило, текстові файли, які зберігаються на кінцевому обладнанні користувача веб-сайту. Файли cookie, розміщені на веб-сайті Concession Europe.

  ТОВ Concession Europe використовує файли cookie для збору статистичних даних та для коректного функціонування веб-сайту.  Будь-яка особа, яка відвідає веб-сайт компанії Concession Europe, може відключити роботу файлів cookie без необхідності виходу з веб-сайту.

 13. Зміни в Політиці конфіденційності
  У разі будь-яких змін, що стосуються даних Адміністратора або іншої інформації, зазначеної в Політиці конфіденційності, Адміністратор буде оперативно оновлювати цей документ.  

  Даний текст Політики конфіденційності діє в ТОВ Concession Europe з 1 серпня 2022 року.