Wij ondersteunen onze klanten bij het verkrijgen van groene certificering

Zorg voor het milieu, ecologie en duurzaamheid zijn waarden die wij belangrijk vinden. Wij zijn ons ervan bewust dat de tijd en moeite die wij steken in het sturen van onze activiteiten naar een groen pad een investering is in de toekomst van ons allen. Vanaf de selectie van de grondstoffen en de opstelling van de documentatie van de projectwerkplaats denken wij na over een maximaal afvalbeheer, een minimaal energieverbruik en een geringere impact op het milieu. Wij beginnen met FSC-gecertificeerde grondstoffen en eindigen met projecten die voldoen aan LEED-, BREEAM-, DGNB- en WELL-certificering.

Het is tegenwoordig een van de belangrijkste uitdagingen voor fabrikanten van meubilair en complexe inrichtingen voor kantoorruimten om zich aan te passen aan de eisen van milieuprestatienormen. Bij Concession Europe zetten wij ons volledig in voor dit proces en hebben wij de competentie en de middelen ontwikkeld om onze partners bij deze uitdagende taak te ondersteunen. Als we verder in deze richting willen gaan, moeten we dit samen doen.

Kantoorruimten hebben een aanzienlijk aandeel in het aantal commerciële bouwprojecten, zowel op de mondiale als op de Europese markt. De toename van de vraag naar kantoorgebouwen vertaalt zich rechtstreeks in de levering van complex meubilair aan deze gebouwen door de meubelindustrie. Bedrijven zoals Concession, die nauw samenwerken met ontwikkelaars van inrichtingen, moeten daarom voortdurend de eisen en trends volgen die voortvloeien uit de behoeften van investeerders in gebouwen en beheerders van kantoorgebouwen. Door spreekwoordelijk de vinger aan de pols te houden, kun je je aanbod snel aanpassen en inspelen op nieuwe behoeften van de klant. Naast de huidige populaire fenomenen zoals het creëren van open ruimtes of het ontwerpen van comfort- en ontspanningszones om het welzijn van de werknemers te verbeteren, winnen milieuvriendelijke trends, met name die verband houden met passief bouwen en zogenaamd duurzaam ontwerpen, terrein. Investeerders verwachten dat bij het ontwerp van kantoorgebouwen en de inrichting ervan vanaf het begin rekening wordt gehouden met aspecten als het minimaliseren van de koolstofvoetafdruk en de milieuprestaties van onder meer de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen. De bekroning van het voldoen aan deze behoeften is het succesvol doorlopen van de certificeringsprocessen en het verkrijgen van een „groen document” in een van de internationale systemen: BREEAM, WELL, LEED, DGNB of andere certificeringen, wat weer voordelen oplevert voor de exploitatiekosten van die faciliteiten en de waarde van de investering verhoogt.

Milieucertificering van binnenuit – hoe ziet het proces er in de praktijk uit? 

Bij projecten met biologische certificering moet Concession ervoor zorgen dat de gebruikte grondstoffen voldoen aan de eisen ervan. De eerste stap is dus het zoeken naar geschikte materialen op de markt en vervolgens het verzamelen van de documentatie die de klant nodig heeft. De in het project gebruikte componenten moeten gecertificeerd zijn voor hun gehalte aan vluchtige bestanddelen en een gedocumenteerde toeleveringsketen hebben. Als inbouwmeubelproducent is Concession verplicht aan te tonen dat bij de productie van een project materialen en grondstoffen met een COC / VOC en een EPD-verklaring worden gebruikt. Bovendien worden materialen van FSC-gecertificeerde fabrikanten geselecteerd als de bestelling dit vereist.

Concession Europe Sp. z o.o. beschikt over een FSC-certificaat dat de continuïteit van de COC-keten bevestigt. CERFTIFICATION CODE:CU-COC-862431. Elk jaar ondergaat de productiefaciliteit een audit om de certificering te behouden en de continuïteit ervan te garanderen.

Voorbeelden van tijdens de projectontwikkeling verzamelde certificaten: Cradle to Cradle, Living Product Challenge, Declare label, Product Lens Certification, Health Product Declaration (HPD) (operated by the Health Product Declaration Collaborative.), Product Health Declaration (operated by Global Green Tag).  

Let op voor formaldehyde! 

Van bijzonder belang bij de productie van inbouwprojecten is de kwestie van de formaldehyde-emissies die vrijkomen uit de verschillende constructie-elementen die in commerciële- en kantoorruimten worden gebruikt. Geen van de in de projecten gebruikte onderdelen mag VOS uitstoten en om dit te garanderen moeten de fabrikanten aan een aantal normen voldoen en gecertificeerde grondstoffen gebruiken. Bij Concession is het onze dagelijkse en routinematige taak om de herkomst en het emissieniveau van formaldehyde te bepalen en te controleren in het kader van talrijke industrienormen. Wij werken dagelijks met de volgende documentatie: Blue Angel, Emicode EC1, Emicode EC1Plus, Eco-Institut Label, Finnish Emission Classification of Building Materials (M1), Indoor Air Comfort Goldm Nature PLUS, TÜV SÜD guidelines TM-07, TM-09, TM-10 czy GUT. Ons gekwalificeerd personeel zoekt en verzamelt documentatie en de inkoopafdeling heeft leveranciersbronnen gevonden, afhankelijk van de vereisten van het specifieke project.

Actie-certificering, d.w.z. de operationele aspecten van de uitvoering van projecten in overeenstemming met de milieunormen 

De omvang van de ervaring van Concession met de uitvoering van projecten voor certificering en de aard van deze projecten wordt het best aangetoond door specifieke voorbeelden uit de project-stappen. Dit zijn er enkele:  

  • De moeilijkheden in verband met de eisen voor productieonderdelen houden niet op bij de juiste selectie en het verzamelen van certificaten. Dat komt omdat milieuvriendelijke materialen meestal andere eigenschappen en effectiviteit hebben dan hun niet-gecertificeerde tegenhangers. De noodzaak om speciale lakken, verven en lijmen te gebruiken, die langer duren om te drogen en moeilijker te verlijmen zijn, verlengen de installatietijd en vereisen een bijpassende planning van de aannemer, Concession.  
  • Een bijkomende complicatie betreft het ophalen en scheiden van afval. Bij de meeste standaardprojecten zijn gemeenschappelijke containers beschikbaar waar installatiebedrijven al het afval naartoe kunnen brengen. Bij gecertificeerde projecten moet elke exploitant zelf het afval verzamelen en verwijderen. Tijdens de uitvoering van de installatie registreren en wegen de medewerkers van Concession nauwgezet het afval en deze gegevens worden doorgegeven aan de klant.  
  • Het installatiewerk zelf is ook een aanzienlijke uitdaging. In gecertificeerde projecten is er vaak een verbod op het zagen op verdiepingen, zodat stof niet door de ventilatiesystemen van het gebouw wordt geblazen. Met dergelijke limiteringen passen wij het assemblageproces aan en wordt al het zaagwerk gedaan tijdens de voorinstallatie in de productiefaciliteit. De tijdsduur van het uitvoeren van werk dat geluidsoverlast veroorzaakt is ook gelimiteerd. In sommige gevallen was de toegestane norm vier uur per dag om aan de strenge eisen inzake geluidsemissie te voldoen. 
  • Na voltooide projecten is Concession ook verplicht het totale aantal leveringen en automodellen met capaciteit op te geven, zodat de opdrachtgever kan berekenen hoeveel luchtverontreiniging door de logistieke activiteiten is veroorzaakt.  

Al deze moeilijkheden, vooral wanneer men rekening houdt met de omvang (vaak gaat het om installaties van 10.000 m2 of meer), vormen een grote uitdaging voor bedrijven die gecertificeerde opdrachten uitvoeren. Bij Concession Europe hebben we ons hierin bekwaamd. Wij hebben passende procedures ontwikkeld, houden vanaf de planning rekening met de eisen en beperkingen en voeren zo de montages op tijd uit, waarbij zelfs aan de strengste beperkingen wordt voldaan.  

Concession producten hebben een negatieve koolstofvoetafdruk 

In het geval van producten op basis van hout en houtgrondstoffen van bekende herkomst, waarmee wij bij Concession meestal te maken hebben, wordt een negatieve koolstofvoetafdruk bereikt, wat gunstiger is dan de zogenaamde „koolstofneutraliteit”. Hoe is dat mogelijk?

De koolstofvoetafdruk wordt uitgedrukt in kilogram kooldioxide-equivalent (kg CO2 eq.) en vertegenwoordigt de hoeveelheid broeikasgasemissies tijdens de levenscyclus van een product. Dit is de som van alle uitgestoten gassen (waaronder CO2, methaan en waterdamp), die de energiebalans van de atmosfeer beïnvloedt en bijdraagt tot de verhoging van de temperatuur. Terwijl de bomen groeien, absorberen zij CO2 uit de atmosfeer, dat in het product wordt vastgehouden voor de duur van het gebruik ervan en dus niet bijdraagt tot verdere opwarming van de planeet, waardoor een negatieve balans van genoemde gassen ontstaat.

De gunstige koolstofbalans is te danken aan nog een ander aspect. Houtafval van de productie en gebruikte producten die worden verwijderd, kunnen worden verbrand, waardoor extra energie wordt opgewekt voor andere industriële processen waarbij anders fossiele brandstoffen zouden worden gebruikt.

Ervan uitgaande dat het hout afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, worden dus zowel de in het hout opgeslagen koolstof als de compensaties in de vorm van energie die bij de verbranding van houtafval wordt opgewekt, bij de berekening van de koolstofvoetafdruk als „negatieve emissies” behandeld. Dit gunstige evenwicht wordt verder ondersteund door rationele logistieke maatregelen en de selectie van lokale leveranciers, en ook een duurzame en geoptimaliseerde productie.

 
Realisatie van een van de kantoren in het Olivia Business Centre in Gdańsk, uitgevoerd onder BREEAM-certificering. Voor de wandbekleding is OSB gebruikt, dat gemaakt is van houtafval. Met een keuze uit gelamineerde, MDF- of gefineerde platen werd ons, Concession Europe, gevraagd om de meest milieuvriendelijke grondstoffen te gebruiken. Deze niet-standaardoplossing bracht uitdagingen met zich mee van de bewerkingsfase tot en met de installatie, maar het eindresultaat toonde verder de door de opdrachtgever gewenste verwijzingen naar de natuurlijke omgeving.  

Realisatie van de investering op de Business Garden locatie in Wrocław, gemaakt met FSC-gecertificeerde grondstoffen. Wij hebben ingebouwde meubels gemaakt en geïnstalleerd: kluisjes voor medewerkers, garderobekasten, bloempotten en receptiebalies – allemaal met materialen van geverifieerde oorsprong. 

Face to Face realisatie, gemaakt onder BREEAM certificeringKantoor in Katowice van 3000m2. De werkzaamheden omvatten: receptiebalies, lamellenplafonds van houtfineer, akoestische plafonds in ruimtes, gestoffeerde en houten wandbekleding, muurschilderingen, kitchenettes, tafels, schuifwanden en kluisjes.  De volgende grondstoffen zijn gebruikt in dit project: eikenfineer, staal, glas, beton en stoffering. De enorme verscheidenheid aan materialen leverde een prachtig visueel resultaat op, maar aan de documentatiekant was het een grote uitdaging.  

Certificaten 

Certificaten met betrekking tot grondstoffen en meubelproducten 

  • FSC (Forest Stewardship Council®) – de norm van de organisatie die verantwoordelijk is voor de certificering van bossen en alle soorten hout- en papierproducten, met vermelding van hun herkomst zonder verstoring van de biologische rijkdom en structuur van de bossen; de FSC meldt grondstoffen die op milieuvriendelijke wijze zijn verkregen. FSC wordt ook verleend aan timmerfabrieken en certificeert dat de entiteit grondstoffen van bekende oorsprong gebruikt (zie COC). 
  • COC (Chain of Custody) stelt procedures vast om de herkomst en de overdracht van hout en houtproducten in alle stadia te controleren om ervoor te zorgen dat het eindproduct kan worden getraceerd naar duurzame en goedgekeurde bronnen, vormt een aanvulling op de FSC-certificering. 
  • VOC (Volatile Organic Compounds) is een norm voor bouwmaterialen, decoratieve producten en meubilair, waarbij producten worden ingedeeld volgens het emissieniveau van vluchtige stoffen die bij inademing binnenshuis een toxisch effect op de mens hebben. 
  • EPD (Environmental Product Declaration) is een certificaat van beoordeling van het milieueffect van een product in de verschillende stadia van de vervaardiging en de levenscyclus ervan: van de herkomst van de grondstoffen, via de productiefase, het vervoer, de assemblage, het gebruik, tot de verwijdering en de recycling. EPD bevat verklaringen over het gebruik van energie en hulpbronnen, de mate waarin het product bijdraagt tot het broeikaseffect, verzuring, eutrofiëring, aantasting van de ozonlaag en smogvorming. Het EPD is gebaseerd op onafhankelijk gecontroleerde gegevens van ecologische levenscyclusbeoordelingen, gespecialiseerde beoordelingen of informatiemodules die voldoen aan de ISO 14040-serie normen. 

    Verwijzing naar Concession activiteiten: In het geval van projectmeubilair dat op bestelling van een individuele klant worden gemaakt, is het verkrijgen van het eindproduct gebaseerd op maatwerk. EPD wordt toegekend voor in massa geproduceerde materialen en meubelen, waarbij sprake is van volledige productidentificatie en traceerbaarheid. Bij de uitvoering van opdrachten gebruikt Concession daarom materialen met vrijwillige milieuproductverklaringen (EPD’s) van de fabrikanten. Inbouwprojecten zijn door hun unieke karakter niet onderworpen aan dergelijke verklaringen.  

„Green Building” certificaten toegekend aan gebouwen 

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) is een multicriteria-systeem voor de beoordeling van gebouwen op hun milieueffecten, dat betrekking heeft op alle materialen die bij de bouw (en de inrichting) worden gebruikt. BREEAM is de meest gebruikte certificeringsmethode voor kantoorgebouwen. Het werd opgericht in 1990 in het Verenigd Koninkrijk. Het wordt momenteel in 77 landen gebruikt. Om het BREEAM-label te verkrijgen is het nodig een zogenaamde assessor in dienst te nemen die toeziet op de uitvoering van de multi-level systeemoplossingen. 

WELL (International WELL Building Institute certificaat) is een norm die erop gericht is producten te beoordelen vanuit het oogpunt van gezondheid en comfort van de bewoners van een gebouw. Het bestaat uit een reeks functies (onderverdeeld in elementen voor gebruik in nieuwe of bestaande gebouwen) met prestatie-indicatoren, ontwerp- en uitvoeringsstrategieën om verschillende aspecten te regelen die van invloed zijn op de gezondheid, het comfort en het bewustzijn van de gebruikers, waarbij wordt verwezen naar de 10 belangrijkste categorieën: lucht, water, voeding, licht, beweging, thermisch comfort, akoestiek, materialen, geest en gemeenschap. 

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) is een certificering voor vastgoedontwikkeling, industriële en kantoorgebouwen en hotels, waarbij rekening wordt gehouden met de milieuprestaties in elk stadium van de levenscyclus (van ontwerp tot exploitatie en onderhoud). Het geeft een duidelijk beeld van het ontwerp, de structuur, de werking en de resultaten van het uitgevoerde groene gebouw. De criteria waarmee bij deze certificering rekening wordt gehouden, worden beoordeeld voor een bepaald aantal punten, die credits worden genoemd. De som daarvan bepaalt of een ontwikkeling een LEED-certificaat op een bepaald niveau behaalt: Certified, Silver, Gold of Platinum. De eisen van de hoogste, gouden en platina niveaus zijn uiterst streng en onmogelijk na te leven zonder nauwe samenwerking tussen de investeerder, de hoofdaannemer en de onderaannemers. Bij Concession zijn we ons volledig bewust van onze verplichting om het project op te leveren in overeenstemming met de eisen van het LEED-certificeringssysteem en zijn we een van de weinigen die aan het strenge GOLD-niveau kunnen voldoen. 

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) Duits multi-criteria beoordelingssysteem voor gebouwen DGNB Certification System. Het is in 2008 opgericht op initiatief van de German Sustainable Building Council. Het systeem is aanwezig in 21 landen. Het maakt de beoordeling en meetbaarheid van oplossingen voor een gesloten kringloopeconomie op gebouwniveau mogelijk en voorziet in duidelijke stimulansen voor het ontwerp en de uitvoering van „klimaatpositieve” gebouwen. De beoordelingscriteria zijn gegroepeerd in de gebieden ecologie, economie, sociaal-culturele factor, technologie, processen en locatie. Belangrijk is dat het niet voldoen aan twee criteria een project uitsluit van succesvolle certificering. Dit betreft de hoeveelheid VOS in de lucht en voorzieningen voor gehandicapten. Het DGNB-systeem wordt in de sector erkend als de certificering van de volgende generatie. Het bestrijkt momenteel 1.500 locaties.