Uitgebreid en modern machinepark

Productie

CONCESSION beschikt over een team van meer dan 110 specialisten: houttechnologen, architecten, projectmanagers, kostenplanners, schrijnwerkers, schilders, logistici, CNC-programmeurs en QA-specialisten. Een aparte kantoorruimte direct boven de productiehal wordt gebruikt voor de productieplanning en het beheer, en huisvest de afdelingen waardebepaling en verkoop, projectmanagement en architectuur.

Video afspelen

Wij voeren de volgende werkzaamheden uit in een productiefaciliteit van bijna 4.500 vierkante meter:  

Certificering

Als snelgroeiend bedrijf hechten wij veel belang aan veiligheid. Daarom maken wij inbouwmeubels van platen die volgens de norm PN-EN 13501-1:2008 als onbrandbaar zijn geclassificeerd. Wij werken ook samen met het Building Research Institute en andere laboratoria, die proeven doen om te bevestigen dat onze producten voldoen aan de desbetreffende wetgeving. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om de juiste herkomst van de door ons gebruikte materialen te garanderen, zoals blijkt uit onze FSC®-certificering – een garantie dat onze producten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. Tegelijkertijd werken wij voortdurend samen met leveranciers die ook FSC®-gecertificeerd zijn, waardoor de COC-toeleveringsketen wordt gesloten. 

Wij starten het certificeringsproces voor een project nog voordat het in productie wordt genomen. Ons gekwalificeerde team analyseert de materiaallijsten die voor de betreffende bouwplaats worden verstrekt. De gebruikte materialen worden besproken met bouwinspecteurs om na te gaan of zij voldoen aan het Bouwbesluit en andere toepasselijke voorschriften. Zodra we alle materialen hebben goedgekeurd, beginnen we met de productie van de meubels en blijven we de voortgang van het werk verder documenteren. Bij aanvaarding overhandigen wij de volledige As-Built Documentatie, die tekeningen, de technische beschrijving, materiaalgegevens met certificering, bedienings- en onderhoudsinstructies en garanties voor de uitgevoerde werkzaamheden omvat. De opgestelde documentatie geeft investeerders alle nodige informatie. 

Concession doet ook projecten die onder de zogenaamde milieucertificering vallen. Dit bevestigt dat een project voldoet aan de eisen om als duurzaam ontworpen en gebouwd te worden beschouwd. Wij hebben ervaring met de uitvoering van projecten die voldoen aan de LEED- en BREEAM-certificering, die bijdragen aan de extra punten die nodig zijn om een bepaald niveau van de betreffende certificering te behalen. Voor de bovengenoemde documentatie werken wij nauw samen met consultants die gemachtigd zijn dit soort projectdocumentatie te onderhouden en te verifiëren. Samen analyseren we prestatieverklaringen, technische gegevensbladen, veiligheidsinformatiebladen, hygiënische goedkeuringen en andere certificeringen zoals REACH, FSC®, PEFC, Cradle-to-Cradle en Eco Label.