Contact

Concession Europe Sp. z o.o.

Gen. George’a Smitha Pattona 4 Street, 15-688 Bialystok Poland

Tel No/Fax:+ 48 22 290 37 27
E-mail: info|concession.pl| |info|concession.pl

Tax Number: 113-278-26-78
National Business Registry Number: 142124380
National Court Register: 0000341907

Share Capital: 50.000,00 PLN
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy KRS

Concession Polska Sp. z o.o.

Argentyńska 5a/46 Street, 03-952 Warsaw Poland

Tel No/Fax:+ 48 22 290 37 27
E-mail: info|concession.pl| |info|concession.pl

Tax Number: 521-357-95-58
National Business Registry Number: 142609225
National Court Register: 0000364900

Share Capital: 100.000.00 PLN
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KR

Sales and Development Department

Weronika Miechowicz-Buczek
+48 507 957 570
weronika.miechowicz|concession.pl| |weronika.miechowicz|concession.pl

Accounting and Human Resources Department
Małgorzata Dobek
+48 516 209 581
malgorzata.dobek|concession.pl| rel="noreferrer"|malgorzata.dobek|concession.pl

Write us
* - required fields